EN

NIKOSAR® 060 OD

NIKOSAR® 060 OD

Nikosar 060 OD to jeden z najbardziej popularnych środków chwastobójczych stosowanych w uprawach kukurydzy. Substancja aktywna, na której został oparty produkt, znajduje się w czołówce pod względem liczby hektarów obsianych kukurydzą. Herbicyd, przeznaczony do aplikacji powschodowej, jest bezkonkurencyjny w likwidacji chwastów jedno- i dwuliściennych. Skutecznie zwalcza chwastnicę jednostronną, marunę bezwonną, przytulię czepną, chwasty kapustowate, w tym samosiewy rzepaku, tasznik czy tobołki. Eliminuje również gatunki chwastów piętra niskiego, szczególnie niebezpieczne w pierwszych fazach rozwojowych rośliny uprawnej, takie jak gwiazdnica, jasnota czy fiołek. Środek chwastobójczy na kukurydzę skutecznie zwalcza chwasty jednoliścienne, przede wszystkim wsponianą chwastnicę jednostronną. 

Nikosar 060 OD blokuje wytwarzanie aminokwasów, z których zbudowane są białka - bez nich chwast przestaje rosnąć. Aminokwasy oprócz swojej podstawowej roli budulca, spełniają kilka istotnych funkcji w rozwoju rośliny. Mechanizm działania herbicydu uniemożliwia pełnienie tych funkcji, dlatego po pewnym czasie chwasty zaczynają żółknąć i zamierać. Nikosar 060 OD ma formę zawiesiny olejowej, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla twoich upraw. Potwierdza to etykieta produktu, z której dowiesz się, że Nikosar 060 OD możesz śmiało aplikować aż do fazy ośmiu liści. Dodatkowo, zawiesinę olejową znacznie wygodniej odmierzać i stosować, niż produkty w formie stałej. Kolejną zaletą produktu jest wbudowany adiuwant, który pozwala zadbać o dobre pokrycie chwastów i prawidłowe wchłanianie środka. Nikosar 060 OD także łatwo mieszać z innymi środkami ochrony roślin o różnej formie użytkowej. Jest wspaniałym partnerem do sporządzania mieszanin opryskowych, który zwiększa zakres zwalczanych chwastów.

Kompleksowy
Wewnętrzny adiuwant, czyli substancja pomocnicza, wzmacnia działanie środka.
Wygodny
Łatwy w odmierzaniu i stosowaniu w porównaniu do produktów o innych formach stałych.
Efektywny
Idealny partner do sporządzania mieszanin opryskowych, który zwiększa zakres zwalczanych chwastów.
Elastyczny
Łatwo zmieszać go z innymi środkami ochrony roślin, które posiadają różne formy użytkowe.

Forma użytkowa
OD – zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą
Zawartość substancji aktywnych
Nikosulfuron 60 g/l
Mechanizm działania wg HRAC
B - inhibitory enzymu ALS
Sposób pobierania
przez liście
Sposób działania
systemiczny

  • Zalecana dawka [l/ha]
    0,5 – 0,7
  • Liczba zabiegów
    1
  • Termin stosowania BBCH
    12-18 w fazie 2-8 liści kukurydzy
Kompleksowy
Wewnętrzny adiuwant, czyli substancja pomocnicza, wzmacnia działanie środka.
Wygodny
Łatwy w odmierzaniu i stosowaniu w porównaniu do produktów o innych formach stałych.
Efektywny
Idealny partner do sporządzania mieszanin opryskowych, który zwiększa zakres zwalczanych chwastów.
Elastyczny
Łatwo zmieszać go z innymi środkami ochrony roślin, które posiadają różne formy użytkowe.
Forma użytkowa
OD – zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą
Zawartość substancji aktywnych
Nikosulfuron 60 g/l
Mechanizm działania wg HRAC
B - inhibitory enzymu ALS
Sposób pobierania
przez liście
Sposób działania
systemiczny

 

             Uprawa                            Zalecana dawka [l/ha]                         Liczba zabiegów                       Termin stosowania BBCH                
Kukurydza 0,5 – 0,7 1 12-18 w fazie 2-8 liści kukurydzy

Zobacz także