EN

JUZAN® EXTRA 100 SC

JUZAN® EXTRA 100 SC

Efekt chwastobójczy Juzan® Extra 100 SC możesz zobaczyć już po kilku dniach od jego zastosowania. Za szybkie wnikanie i działanie odpowiada sposób pobierania. Substancja aktywna wnika nie tylko przez liście, ale jest także pobierana przez korzenie. Mezotrion, bo o nim mowa, ceniony jest przede wszystkim za zwalczanie szerokiego zakresu chwastów dwuliściennych. Jego znacznie staje się coraz bardziej istotne, ponieważ w przeciwieństwie do substancji aktywnej terbutylazyny, która może być stosowana raz na 3 lata na danym polu, mezotrion nie ma takich ograniczeń - możesz stosować go co rok. Juzan® Extra 100 SC wyróżnia się na tle innych środków na chwasty w kukurydzy — możesz osiągnąć znacznie lepszy efekt, dobierając dawkę elastycznie, zgodnie z poziomem zachwaszczenia. 

Dla przykładu większa dawka środka jest skuteczna w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej oraz trudniejszej do zwalczania włośnicy, a nawet palusznika krwawego. Jeśli zastanawiasz się, jaki oprysk na kukurydzę będzie najlepszy, zapoznaj się ze sposobem działania Juzan® Extra 100 SC — preparat po wniknięciu do rośliny powoduje, że przestaje ona wytwarzać naturalne przeciwutleniacze. Następnie w procesie fotosyntezy tworzą się niebezpieczne dla chwastów, reaktywne formy tlenu. Przez brak chlorofilu liście bieleją, a następnie roślina całkowicie obumiera — dzieje się to po około 14 dniach. Dodatkowo produkt działa selektywnie, co oznacza, że nie powoduje uszkodzeń kukurydzy, ale skutecznie zwalcza chwasty. Aplikuj Juzan® Extra 100 SC kiedy Ci wygodnie, aż do ośmiu liściu kukurydzy. Działanie doglebowe dodatkowo zapobiega wtórnym zachwaszczeniom. Jeśli szukasz kompletnego rozwiązania zwalczającego chwasty w kukurydzy, zastosuj Tezosar® Extra Box, którego elementem jest Juzan® Extra 100 SC. Mieszaninę można zastosować w jeszcze szerszym przedziale czasowym. Ponadto zapewnia wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych w terminie od dwóch do ośmiu liści rośliny uprawnej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chwastów późno wschodzących, takich jak rdesty. Dodatkowo siła działania dwóch substancji zabezpiecza przed powstawaniem odporności chwastów.

Uniwersalny
Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – jest dobrym partnerem do mieszanin
Kompleksowy
Posiada szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu
Elastyczny
Możliwość doboru odpowiedniej dawki do stanu zachwaszczenia

Forma użytkowa
SC – koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Zawartość substancji aktywnych
mezotrion 100 g/l
Mechanizm działania wg HRAC
F2 - inhibitory syntezy barwników
Sposób pobierania
głównie przez liście i korzenie
Sposób działania
systemiczny

  • Zalecana dawka [l/ha]
    0,75- 1,0
  • Liczba zabiegów
    1
  • Termin stosowania BBCH
    12-18 w fazie 2-8 liści kukurydzy
Uniwersalny
Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy – jest dobrym partnerem do mieszanin
Kompleksowy
Posiada szeroki zakres stosowania dzięki nalistnemu i doglebowemu działaniu
Elastyczny
Możliwość doboru odpowiedniej dawki do stanu zachwaszczenia
Forma użytkowa
SC – koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Zawartość substancji aktywnych
mezotrion 100 g/l
Mechanizm działania wg HRAC
F2 - inhibitory syntezy barwników
Sposób pobierania
głównie przez liście i korzenie
Sposób działania
systemiczny
                 Uprawa                                    Zalecana dawka [l/ha]                                 Liczba zabiegów                                 Termin stosowania BBCH                   
  Kukurydza   0,75- 1,0   1  12-18 w fazie 2-8 liści kukurydzy

Zobacz także