EN

INNOSOR

16/02/2017

CIECH Sarzyna S.A. realizuje projekt w ramach POIR, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej pn.: „Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnej w skali świata grupy preparatów agrochemicznych o unikalnym składzie i formulacji". 

 

Cel projektu: Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnych w skali świata agrochemikaliów.

 

Planowane efekty: Uzyskanie cech i parametrów nowych preparatów stanowiących o ich przewagach konkurencyjnych nad obecnie dostępnymi rozwiązaniami na rynku (podwyższona skuteczność chwastobójcza, szersze spektrum zwalczania chwastów, bezpieczna i przyjazna forma użytkowa, mniejsza ilość zabiegów ochronnych).

 

Koszty kwalifikowane projektu: 36 452 634,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 14 581 053,94 PLN