EN

Skuteczna ochrona rzepaku przed chorobami, chwastami i insektami – cały program

Ogniwo regulacji zachwaszczenia

Im wcześniej zapobiegnie się rozprzestrzenianiu się chwastów, tym straty w plonie są mniejsze. Zasada ta dotyczy chwastów dwuliściennych, ale jeszcze bardziej restrykcyjnie odnosi się do zwalczania samosiewów zbóż. Wczesne pozbycie się konkurencji ogranicza rywalizację rzepaku o światło. Przy spóźnionym zabiegu roślina nadmiernie wyciąga szyjkę korzeniową, co ma szczególnie negatywnie wpływa na właściwe przygotowanie do zimy.

 

Do zwalczania samosiewów zbóż polecane są herbicydy Akapit® 125 EC i Labrador® Extra 50 EC zwalczające chwasty jednoliścienne w różnych uprawach. Preparaty można stosować w szerokim zakresie dawek od 1 do 3 litrów. W rzepaku do zwalczania samosiewów zbóż zalecane są dawki: 1,2 l/ha w przypadku Labrador® Extra 50 EC oraz 1 l/ha Akapit® 125 EC. Preparaty sprawdzają się doskonale zarówno w siewach konwencjonalnych, jak również w siewie pasowym i uprawie uproszczonej. W ostatnich technologiach świetnie sprawdza się stosowanie dawki dzielonej. Polega to na dwukrotnym zastosowaniu 60% dawki zalecanej w odstępach 10–14 dni. Sekwencja zabiegów zakłada wczesną interwencję herbicydową. Pierwsza dawka zwalcza wczesne wschody samosiewów zbóż w fazie do trzech liści. Druga niszczy chwasty, które wzeszły później. Taka taktyka pozwala obniżyć koszty zabiegu i precyzyjnie pozbyć się konkurencji chwastów.

 

Herbicydy Labrador® i Akapit® mogą być stosowane w niskich temperaturach. Już 3°C wystarczają, by uzyskać odpowiednią skuteczność. Produkty można więc stosować późną jesienią i wczesną wiosną. Należy również pamiętać, że omawiane preparaty są całkowicie selektywne dla rośliny uprawnej. Graminicydy mogą być mieszane z substancjami należącymi do innych grup chemicznych bez ryzyka fitotoksyczności.

Ogniwo regulacji zachwaszczenia kończy się czasami zabiegami wiosennymi. Oprócz zwalczania samosiewów zbóż, wiosną można dokonać korekty zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi. Pozimowa korekta ma swoje uzasadnienie ekonomiczne w przypadku chwastów wysokich, takich jak: chabry, rumiany i ostrożeń. Wymienione rodzaje można zwalczać, stosując Faworyt® 300 SL.

 

Ogniwo ochrony przed szkodnikami

Rok 2020 upłynie pod znakiem dalszego ograniczenia w doborze insektycydów. Wycofanie produktów opartych na chloropiryfosie będzie skutkować koniecznością częstszych wjazdów w pole, by dokonać oprysków substancjami z grupy pyretroidów. W okresie jesiennym dobrze trafiony zabieg może ograniczyć występowanie gnatarza, śmietki i tantnisia. Zastosowanie insektycydu jesienią jest ważnym zabiegiem ograniczającym naloty mszyc przenoszących wirus żółtaczki rzepy.

Wiosną przy jednoczesnym dokładnym poznaniu biologii i monitoringu nalotów z użyciem żółtych naczyń zabieg pyretroidem jest w stanie zredukować populację chowaczy do bezpiecznych ilości. Ograniczenie do bezpiecznych rozmiarów populacji słodyszka rzepakowego przy niewielkiej w ostatnich latach presji szkodnika również nie powinno nastręczać problemów. Pyretroidy pozostają komponentem mieszanin zbiornikowych z insektycydami z innych grup chemicznych poszerzających spektrum działania i przedłużających okres ochrony przed ponownym nalotem.

 

Ogniwo ochrony przed chorobami

Jesienne stosowanie fungicydów w rzepaku daje podwójną korzyść. Chroni przed porażeniem chorobami, zwłaszcza suchą zgnilizną kapustnych i poprawia zimotrwałość dzięki zmianie pokroju rośliny. Produkty typu Tarcza® Łan Extra 250 EW doskonale osłaniają przed infekcjami. Rozpoczęta jesienią ochrona fungicydowa powinna być kontynuowana wiosną przy zachowaniu zasady rotacji fungicydów. Jeżeli jesienią zostaje wybrany inny fungicyd Tarcza® Łan Extra 250 EW w samodzielnym zastosowaniu lub w mieszaninie z innymi produktami chroni przed chorobami rozwijającymi się wiosną na rzepaku.

 

Rozluźnianie pąków kwiatowych to odpowiednia pora na zabieg chroniący roślinę przed zgnilizną twardzikową. Jak podają badania przeprowadzone w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, skutecznym zabiegiem jest stosowanie mieszaniny zawierającej preparat oparty na strobilurynie i prochlorazie. Może być to na przykład mieszanina preparatu Prokarb® 450 EC z produktem opartym na azoksystrobinie – Azoksar® 250 EW .

 

Ogniwo regulacji pokroju rośliny

Jak wspomniano, wczesne zabiegi preparatem fungicydowym regulują również pokrój rośliny. Zastosowanie produktu Tarcza® Łan Extra 250 EW jesienią sprawia, że rośliny mają nisko osadzony stożek wzrostu. Pozwala to chronić go przed niskimi temperaturami i wysmalającym działaniem wiatru. Po zastosowaniu preparatu rozwój liści w rozecie spowalnia, co przekłada się na większy rozrost systemu korzeniowego. Rośliny z mocnymi korzeniami mogą zimą sięgać po wodę z niezamarzniętych warstw gleby, dzięki czemu są bardziej odporne na straty nawet w przypadku mroźnych i bezśnieżnych zim.

 

Zastosowanie Tarcza® Łan Extra 250 EW w okresie wiosennym sprawia, że rośliny nie wyciągają nadmiernie pędu głównego. Pędy boczne, które nie są zacieniane przez przewodnik, stają się mocniejsze i zawiązują więcej łuszczyn. Łan staje się zwarty, zszyty i odporny na działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Zabieg regulujący pokrój rośliny wpływa na równomierność kwitnienia. To niezmiernie ważne w dobie narastających problemów z ochroną przed szkodnikami i chorobami. Późniejsze oraz bardziej intensywne i przebiegające w krótszym czasie kwitnienie ułatwia kontrolę nad szkodnikami zarówno słodyszkiem rzepakowym, jak i szkodnikami łuszczynowymi. Krótsze kwitnienie to również łatwiejsza ochrona przed zgnilizną twardzikową.

 

Cały program ochrony rzepaku znajdziesz tutaj.