EN

Czy 180 może być równie skuteczne jak 360?

Niezmiennie od wielu lat, największy produktem na rynku środków ochrony roślin jest glifosat. Jego wartość waha się w przedziale od 5,5 do nawet 6 mln$. Głównymi uprawami na rynku światowym jest soja, następnie kukurydza, zboża i ryż. W Polsce rynek glifosatu różni się od tego na świecie chociażby pod kątem dystrybucji w uprawach, jednak niezmiennie jest to jedna z największych molekuł.

Od prawie 50 lat na rynku dominuje formulacja 360 g/l. W ostatnich latach zmieniła się forma, którą została ostatecznie sól izopropyloaminowa. Również zawartość substancji aktywnej w niektórych trendach szła w kierunku wyższej koncentracji substancji aktywnej w litrze produktu. Jednak, gdy „Strategia Zielonego Ładu” oraz strategia „Od Pola Do Stołu” weszła w życie, niezbędne okazało się sprostanie wyzwaniom, jakie zostały postawione przed przedsiębiorcami rolnymi.

Glifosat z racji największego zużycia jest jedną z priorytetowych substancji. Badania naukowców wykazały, że tylko 2-8% substancji aktywnej użytej w produkcie trafia w miejsce działania, tzn. jest wchłaniane przez zwalczaną roślinę. Wnioskiem było, że problemem nie jest ilość aplikowanej substancji glifosat, ale sposób dotarcia. Ta konkluzja skłoniła grupę ludzi do poszukiwania rozwiązania tego wyzwania.

Efektem tych prac jest HALVETIC - innowacyjność na skalę światową, wynik wieloletnich prac, produkowany przez CIECH Sarzyna SA. HALVETIC zawiera technologię BGT – Better Glyphosate Technology. Technologia BGT to innowacyjne połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, zapewniające pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie. Unikalne połączenie wszystkich kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości, zatrzymywanej na powierzchni roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji aktywnej i przemieszczania jej do miejsca działania. Dzięki temu to przełomowe rozwiązanie pozwala na znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar nawet o 50% w porównaniu do produktów konkurencji, bez rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności. Produkt zawiera także już wbudowane zwilżacze oraz siarczan amonu, na ogół dodawany przez użytkowników osobno, co poprawia łatwość stosowania. Technologia BGT zawarta w produkcie HALVETIC to pierwsza, od ponad 40 lat innowacja, pozwalająca na sprostanie wyzwaniu poprawy dotarcia substancji glifosat do roślin niepożądanych. Zapewnia rozwiązanie wielu problemów towarzyszącym stosowaniu glifosatu:

 • retencji (zatrzymywania) substancji na roślinie – nawet w przypadku selektywności morfologicznej niektórych grup roślin (np. jednoliściennych),
 • twardości wody,
 • optymalnej adhezji (przyczepności) cieczy roboczej do rośliny
 • nadmiernego pienienia się roztworu.

HALVETIC dzięki unikalnej kompozycji daje możliwość obniżania dawki substancji aktywnej na ha. Rozwiązując problem wielu czynników zewnętrznych utrudniających transport substancji, w końcu odkryty został balans pomiędzy skutecznością zwalczania chwastów, a optymalną ilością glifosatu na hektar. Jednocześnie HALVETIC to znaczne ułatwienie pracy przedsiębiorców rolnych. Jego zastosowanie eliminuje możliwe błędy wynikające ze skomplikowanych procesów wyboru dodatków, przeliczania dawek i mieszania produktów w odpowiedniej kolejności.

HALVETIC zarejestrowany jest w Polsce od lutego 2021 roku. Jego rejestracje aktywnie pojawiają się w kolejnych krajach na globalnym rynku środków ochrony roślin m. in.. Grecja, Portugalia, Rumunia, Stany Zjednoczone.

Obecnie HALVETIC zarejestrowany jest w poniższych uprawach i dawkach:

KUKURYDZA

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBC 00-09).
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.
 • Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW (ŚCIERNISKA)

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 – 4,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone,
 • intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie
 • przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych szczególnie w przypadku zwalczania chwastów
 • wieloletnich (w tym głównie perzu). W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość minimum 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.
 • Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

SADY JABŁONIOWE I GRUSZOWE

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.
 • Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (TOROWISKA TRAMWAJOWE, PLACE MAGAZYNOWE, TERENY PRZEMYSŁOWE, POBOCZA DRÓG, DROGI, ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH, CHODNIKI, BRUK, JAK RÓWNIEŻ INNE STAŁE KONSTRUKCJE O TWARDYCH LUB PÓŁPRZEPUSZCZALNYCH POWIERZCHNIACH, NA KTÓRYCH MA MIEJSCE NIEPOŻĄDANY SILNY WZROST CHWASTÓW I KONIECZNE JEST ICH CAŁKOWITE WYELIMINOWANIE)

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
 • Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.
 • W przypadku dużego udziału chwastów wieloletnich w celu zapewnienia trwałego efektu ich zwalczania, zaleca się oprysk w drugiej połowie wegetacji.
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.
 • Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

HALVETIC to:

 • przełomowa technologia BGT - nieselektywnego zwalczania chwastów w wielu uprawach,
 • niezawodność działania w twardej wodzie i warunkach stresu abiotycznego
 • łatwość użycia – unikalna kompozycja niewymagająca dodatków jakichkolwiek uszlachetniaczy

Więcej na www.halvetic.com