EN

SZCZAWIK ŻÓŁTY

Jednym z chwastów wieloletnich jest szczawik żółty. Stosunkowo rzadko pojawia się na polach uprawnych, natomiast dość często daje znać o sobie w ogrodach oraz uprawach jarzyn. Ewentualne pojawienie się szczawika na polach jest zwykle związane z wdrożeniem uproszczeń w uprawie rolnej. Rozmnaża się wegetatywnie, a wszelkie zabiegi upraszczające sprzyjają temu procesowi. Najlepiej rozwija się w glebie z dużą zawartością próchnicy, o pH lekko zasadowym bądź obojętnym. Obecność szczawika może sprzyjać rozwojowi rdzy kukurydzy, będącej problematyczną chorobą tej rośliny.

Szczawik żółty pojawia się w uprawach w okolicach maja i stopniowo wzrasta. Zakwita pomiędzy czerwcem a wrześniem ładnymi kwiatkami barwy żółtej. Oprysk z wykorzystaniem napropamidu wykazuje dużą skuteczność w zwalczaniu szkodnika. Należy go wykonać szczególnie na polach kukurydzianych, gdy zachwaszczenie jest znaczne lub gdy rdza jest widoczna.

Stosowanie/Zwalczanie