EN

STULISZ LEKARSKI

Wśród spotykanych gatunków chwastów stulisz lekarski zalicza się do najbardziej niebezpiecznych, aczkolwiek niekoniecznie pod kątem ekspansji. Nie jest on bowiem chwastem o dużej skali rozwoju. Zagrożenia, jakie się z nim wiążą, wynikają z zawartości silnie trujących, toksycznych substancji, które przeniknąwszy na przykład do mąki mogą skutkować poważnymi zatruciami zarówno u zwierząt, jak też u ludzi. Zjedzenie pieczywa wyprodukowanego z zanieczyszczonej stuliszem mąki to typowy przykład takiej sytuacji, więc rolnicy trudniący się uprawą zbóż powinni zachować czujność. Regularna kontrola upraw pod kątem obecności stulisza powinna stanowić dobry nawyk.

Z uwagi na stosunkowo rzadkie występowanie, najczęściej stulisz lekarski obywa się bez konieczności użycia herbicydu. Gdy jednak jest to niezbędne, oprysk powinien odbyć się w dzień bezdeszczowy i najlepiej z zastosowaniem środka zawierającego glifosat.

Stosowanie/Zwalczanie