EN

STULICHA PSIA

Jest chwastem trudnym do zwalczania z uwagi na wschody notowane w zasadniczo całym okresie wegetacji. Stulicha psia jest rośliną jarą i jednoroczną, raczej nie zimuje. Jeśli uprawy są zadbane na przestrzeni wielu lat, ryzyko jej wystąpienia jest znikome. Typową sytuacją, w której można stwierdzić jej masową ekspansję, jest zagospodarowanie nieużytków. Wówczas rozwija się dobrze wśród wszystkich roślin uprawnych. Zaliczana do rodziny kapustowatych. Maksymalna wysokość wyrośniętej łodygi to około metr. Liście chwastu mają szarozielone zabarwienie, a okres kwitnienia przypada na czas pomiędzy majem a październikiem.

Stulicha psia wyrasta w największej mierze na glebach zasobnych w azot. Wykazuje tendencję do zachwaszczania zbóż, a szczególnie żyta, nie stroni również od okopowych roślin uprawnych. W tym ostatnim przypadku oprysk z wykorzystaniem preparatów chwastobójczych okazuje się skuteczną metodą zwalczania.

Stosowanie Zwalczanie
Zboża ozime Chwastox® Extra 300 SL
Zboża jare Chwastox® Extra 300 SL

Stosowanie/Zwalczanie