EN

RUMIAN POLNY

To roślina jednoroczna i jara, dobrze zimuje. Rumian polny jest chwastem preferującym lekkie gleby, rzadziej pojawia się na średnich oraz ciężkich. Z uwagi na podobieństwo wizualne często jest mylony z innym szkodnikiem – maruną bezwonną. Doskonale czuje się w uprawach kukurydzy, w życie, pszenżycie oraz wśród roślin strączkowych. Rozwija się się dobrze w glebach o wysokim zakwaszeniu i z niskim udziałem składników odżywczych. Siłą rzeczy zagraża najpoważniej tym gatunkom, które sadzi się lub wysiewa na ziemiach ubogich w składniki odżywcze.

Rumian polny może być efektywnie zwalczany za pomocą metod mechanicznych, więc w sprzyjających okolicznościach sięganie po herbicyd nie będzie konieczne. W takim układzie zalecane jest usuwanie wczesnych siewek, a także już dojrzałych okazów, zanim wydadzą one nasiona. W warunkach dużej presji w uprawach niezbędny jest oprysk z użyciem właściwie dobranej mieszanki substancji aktywnych.

 

 

Stosowanie/Zwalczanie