EN

PRZETACZNIK TRÓJLISTNY

Kwitnie od marca do maja, osiągając do 15 centymetrów wysokości. Przetacznik trójlistny jest jednoroczną rośliną, ozimą lub jarą. Łodyga długa, podnosząca się lub rozesłana. W okresie kwitnienia da się zauważyć kwiaty barwy ciemnoniebieskiej, występujące w niezbyt ścisłych gronach. Najczęściej przetacznika spotkać można wśród ozimych odmian zbóż, na terenie nieużytków rolniczych, jak też na stanowiskach ruderalnych i przydrożnych. Rozwija się bardzo dobrze w glebach szybko tracących wilgotność, w równym stopniu gliniastych jak i piaszczystych.

Przetacznik trójlistny jest chwastem pospolitym, występuje w całej Polsce bez względu na ukształtowanie terenu. Raczej nie jest zaliczany do grona szczególnie szkodliwych i ekspansywnych, może jednak występować w większych ilościach i w takich sytuacjach zagraża rozwojowi upraw. Gdy tak się dzieje, oprysk z użyciem herbicydu stanowi efektywny sposób na pozbycie się intruza.

Stosowanie/Zwalczanie