EN

PRZETACZNIK PERSKI

Należy do grupy chwastów jednorocznych. Przetacznik perski może występować w wariancie jarym lub ozimym, świetnie radzi sobie w niskich temperaturach. Stanowi powszechny chwast w uprawach łanowych lub szerokorzędowych. Aktywny w zasadzie w całym okresie wegetacji, kiełkuje na dużą skalę z rośliną uprawną, a także po zakończeniu uprawy pożniwnej. Typowe stanowiska to gleby o gliniastej i piaszczystej strukturze, bogate w wartości odżywcze. Łodygi rośliny osiągają wysokość od 10 do 50 cm, mogą się wznosić lub płożyć po ziemi. Możliwe jest ukorzenienie.

Przetacznik perski ma kwiaty w kolorze niebieskim, widoczne w kącikach liści. 10-15 sztuk na metr kwadratowy uznaje się za próg szkodliwości. Największe zagrożenie stanowi, jeśli wschodzi równolegle z roślinami uprawnymi. Ma duży apetyt na substancje pokarmowe gleby, wodę oraz promienie słońca. Oprysk herbicydami selektywnymi najczęściej pozwala pozbyć się szkodnika.

Stosowanie Zwalczanie
Zboża ozime Krum 800, Hukkata 500 SC,Chwastox Turbo 340 SL, Toscana Top 75 WG
Zboża jare Chwastox Turbo 340 SL
Uprawy warzywnicze Krum 800
Inne uprawy Krum 800
Ziemniak Krum 800

Stosowanie/Zwalczanie