EN

PODAGRYCZNIK POSPOLITY

W okresie od czerwca do sierpnia kwitnie podagrycznik pospolity. Posiada charakterystyczny kwiatostan w formie „baldachimu” składającego się z niewielkich kwiatków w kolorze białym. Zaliczany do roślin wieloletnich o rozmnażaniu wegetatywnym i generatywnym. Osiąga wysokość do 100 centymetrów. Warto odnotować fakt, iż nie występuje w uprawach polnych, aczkolwiek jest silnie aktywny w sadach owocowych – zarówno drzew, jak i krzewów. Szczególnie dużą szkodliwością wyróżnia się na plantacjach truskawek. Na dużą skalę porasta także łąki, obszary nieużytków oraz lasy.

Podagrycznik pospolity zagraża roślinom uprawnym, rywalizując z nimi skutecznie o substancje pokarmowe oraz wodę. Największe zapotrzebowanie przejawia w stosunku do potasu oraz azotu. Jeśli chodzi o zwalczanie, sprawdzają się metody chemiczne. Oprysk herbicydami jest więc niezbędny – zwłaszcza preparatami zawierającymi glufosynat amonowy lub glifosat.

Stosowanie/Zwalczanie