EN

PERZ WŁAŚCIWY

Na liście chwastów trudnych do likwidacji perz właściwy zajmuje mocną pozycję. Jest rośliną wieloletnią, o dużej ekspansywności wynikającej przede wszystkim ze sposobów rozmnażania. Posiada długie i liczne rozłogi podziemne i to one stanowią źródło nowych egzemplarzy. Podejmowane przez rolników zabiegi uprawowe sprzyjają rozmnażaniu wegetatywnemu, co w sposób niezamierzony dobrze służy perzowi. To niebezpieczny gatunek chwasta na trwałych użytkach zielonych, obecny jest również w uprawach polowych.

Perz właściwy może wystąpić zasadniczo w każdej uprawie podejmowanej w ramach działalności rolniczej. Czuje się dobrze na glebach dowolnego rodzaju, ale szczególnie upodobał sobie warianty piaszczyste i o niskim wskaźniku pH. Rośliny uprawne pozbawia wody oraz dostępu do światła. Zwalczanie może mieć wieloraki charakter. Oprysk herbicydem w większości przypadków jest jednak koniecznością i uzupełnieniem metod mechanicznych.

Stosowanie Zwalczanie
Kukurydza  Kornic 060 OD, HALVETIC
Rzepak Labrador® Extra 50 EC, Wizjer 50 EC
Uprawy warzywnicze Labrador® Extra 50 EC, Wizjer 50 EC
Uprawy sadownicze Chwastox Extra 300 SL + Agrosar 360 SL, HALVETIC
Inne uprawy HALVETIC
Burak cukrowy Labrador® Extra 50 EC , Wizjer 50 EC
Ziemniak Labrador® Extra 50 EC , Wizjer 50 EC
Ścierniska  HALVETIC

Stosowanie/Zwalczanie