EN

PĘPAWA ZIELONA

Zimuje dobrze i jest znana jako roślina jednoroczna lub dwuletnia. Pępawa zielona jest obecna głównie na użytkach zielonych. Ponadto można ją spotkać także na terenach przydrożnych oraz na stanowiskach ruderalnych. Największe jej skupiska znajdują się w Polsce południowej, w większym rozsianiu jest spotykana praktycznie w całym kraju, z wyłączeniem obszarów północno-wschodnich. Bardzo dobrze rozwija się w glebach gliniastych o dużej zasobności w składniki odżywcze. Przeciętna wysokość egzemplarza waha się pomiędzy 20 centymetrami a jednym metrem. Okres kwitnienia przypada na czas pomiędzy czerwcem a październikiem. Chwast posiada łodygę silnie rozgałęzioną, a w jej dolnej części daje się czasami dostrzec czerwonawe zabarwienie.

Pępawa zielona, jak wiele innych gatunków chwastów, wykazuje podatność na działanie herbicydów. Oznacza to, że dla skutecznej walki z tą rośliną oprysk okazuje się rozwiązaniem pożądanym i efektywnym.

Stosowanie Zwalczanie
Trawniki/Rekreacyjne obszary trawiaste Chwastox Nowy Trio 390 SL

Stosowanie/Zwalczanie