EN

NAWŁOĆ KANADYJSKA

Gatunek wieloletni z podziemnymi kłączami. Nawłoć kanadyjska nie jest chwastem często spotykanym na polach uprawnych. Bytuje natomiast w sadach owocowych, na obrzeżach pól, w ogrodach czy na terenach przydrożnych. Najlepiej czuje się w glebie o dużej zawartości składników odżywczych i o wysokiej wilgotności. Niegdyś powszechna była uprawa nawłoci jako rośliny miododajnej na potrzeby gospodarstw pasiecznych, a także w charakterze ozdobnym. Wiele wskazuje, że stanowiło to przyczynek do jej rozpowszechnienia w Europie – obecnie zaliczana jest do gatunków inwazyjnych.

Nawłoć kanadyjska jest ekspansywna i zdolna wypierać gatunki rodzime. Grupuje się w zarośla o gęstej strukturze. Posiada dwojaki sposób rozmnażania – poprzez rozsiewanie nasion lub wypuszczanie kłączy zdolnych do zapuszczania korzeni. Oprysk za pomocą herbicydów zalicza się do efektywnych metod walki z chwastem. Z metod mechanicznych sprawdza się głęboka orka.

Stosowanie/Zwalczanie