EN

MLECZ POLNY

Należy do chwastów groźnych dla bydła z uwagi na obecność silnych toksyn – alkaloidów. Mlecz polny jest rośliną wieloletnią. Pośród użytków zielonych wykazuje dużą konkurencyjność o wodę oraz składniki odżywcze gleby. Obecny również na polach uprawnych – może się na nich pojawić w rezultacie długotrwałego stosowania metody wysiewu bezpośredniego. Preferuje gleby ciężkie, gliniaste oraz piaszczysto-gliniaste z dużym udziałem substancji odżywczych, zwłaszcza azotu. Wysoki wskaźnik ekspansji notowany dla upraw ziemniaków, buraków oraz kukurydzy. Pojedynczy egzemplarz rośnie nawet do 1,5 metra wysokości.

Mlecz polny zakwita pomiędzy czerwcem a październikiem. Skuteczna walka ze szkodnikiem jest wykonalna przy użyciu właściwie dobieranych herbicydów. Jednak oprysk nie jest jedynym rozwiązaniem. Należy czuwać także nad czystością materiału siewnego i mechanicznie usuwać chwast, gdy ten nie zdążył się jeszcze rozwinąć.

Stosowanie Zwalczanie
Boiska, pola golfowe, trawniki Chwastox Nowy Trio 360 SL
Tereny ruderalne, nieużytki Agrosar 360 SL
Ścierniska Agrosar 360 SL
Owies Chwastox Nowy Trio 360 SL

Stosowanie/Zwalczanie