EN

KUPKÓWKA POSPOLITA

Nie tylko groźny chwast, ale również cenny składnik zwierzęcej diety. Kupkówka pospolita jest rośliną o dużej trwałości, ceniona jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Jest bardzo uniwersalna – może rozwijać się doskonale w glebie dowolnego typu. Jako chwast występuje w największym stopniu na stanowiskach ruderalnych, w sadach drzew oraz krzewów owocowych. Wyrasta także na terenach przydrożnych oraz w nieużytkach rolnych. Pędy kupkówki w stanie wegetatywnym są zazwyczaj wysokie na około 50 cm, natomiast w generatywnym osiągają nawet 150 cm. Roślina dysponuje gęstym i złożonym systemem korzeniowym. Cechuje ją dynamiczne tempo wzrostu, więc jeśli wymknie się spod kontroli, może utrudniać rozwój innym gatunkom.

Ścięta odrasta szybko, dlatego kupkówka pospolita jest trudna do eliminacji. Gdy zostanie uznana za intruza, oprysk herbicydem pozwala zahamować jej ekspansję. Należy zastosować go w odpowiednim momencie wzrostu.

Stosowanie/Zwalczanie