EN

LEPTOSAR® 200 SL

Nowość

LEPTOSAR® 200 SL

LEPTOSAR® 200 SL to środek przeznaczony do stosowania nalistnego w celu zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach rolniczych.

 

Swoją skuteczność zawdzięcza dzięki acetamiprydowi – znanej i szeroko stosowanej substancji czynnej z grupy neonikotynoidów. Neonikotynoidy działają na centralny układ nerwowy szkodników, są neurotoksyną. Mechanizm działania jest więc inny niż w powszechnie stosowanych grupach chemicznych insektycydów, takich jak pyretroidy czy karbaminiany. Acetamipryd jest związkiem który charakteryzuje się znacznie wyższą selektywnością w działaniu, szczególnie mając na uwadze owady pożyteczne.

 

LEPTOSAR® 200 SL został opracowany z myślą o zwalczaniu szkodników, m.in. takich jak: chowacze, mszyce, słodyszek rzepakowy, pryszczarek kapustnik, skrzypionka zbożowa, omacnica prosowianka, owocówka jabłkóweczka, a także zwójki czy wciornastki.

 

Szerokie okno aplikacji stwarza możliwość stosowania w różnych fazach rozwojowych plantacji.

 

Produkt ten zachowuje wysoką efektywność działania względem insektów będących w różnych stadiach rozwojowych (działa na stadia larwalne jak i owady dorosłe). Szybko przenika przez warstwę komórek roślinnych, docierając do wszystkich części roślin.

 

W Polsce preparaty zawierające acetamipryd wykorzystywane są głównie do ochrony upraw ziemniaka przed stonką ziemniaczaną (Leptinotarsa decemlineata), a także w innych w uprawach rolniczych i specjalistycznych. LEPTOSAR® 200 SL można stosować w blisko 50 uprawach rolniczych, w tym małoobszarowych. Swoje zastosowanie znajduje głównie w ochronie rzepaku ozimego, kukurydzy, jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni. Szerokie okno aplikacji stwarza możliwość stosowania w różnych fazach rozwojowych plantacji.

 

LEPTOSAR® 200 SL na plantacjach rzepaku zapewnia ochronę przeciwko takim szkodnikom jak: chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi), chowacz czterozębny (Ceutorhynchus quadridens), słodyszek rzepakowy (Brassicogethes aeneus), chowacz podobnik (Ceutorhynchus obstrictus), pryszczarek kapustnik (Dasineura brassicae).

 

LEPTOSAR® 200 SL to jedyny zarejestrowany acetamipryd do zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis) w uprawie kukurydzy (średni poziom zwalczania). Jest to też jedyny preparat konwencjonalny do zwalczania mszyc i zmienników w uprawie słonecznika zwyczajnego (na nasiona), sorga zwisłego i prosa zwyczajnego.

 

Badania potwierdzają taką samą lub wyższą skuteczność względem ochrony upraw rzepaku ozimego przeciwko kluczowym szkodnikom w porównaniu do badanych produktów standardowych zawierających acetamipryd.

SKUTECZNY
Niezawodnie chroni plantacje w okresie wegetacyjnym
UNIWERSALNY
Szeroka rejestracja w ponad 40 uprawach
TOTALNY
Zwalcza szkodniki w różnych stadiach rozwojowych

Forma użytkowa
SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd 200 g/l (17,06%)
Mechanizm działania wg IRAC:
związek z grupy neonikotynoidów - grupa 4A
Sposób działania
Kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

 • Zwalczane szkodniki
  chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
 • Zalecana dawka
  Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny: 0,2 - 0,3 l/ha Słodyszek rzepakowy 0,15 - 0,3 l/ha Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,15 - 0,3 l/ha
 • Termin stosowania BBCH
  Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny: 30 – 59 od fazy ruszenia wegetacji wiosennej do końca fazy pąkowania Słodyszek rzepakowy 50 – 59 od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 59 – 71 od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość

 • Zwalczane szkodniki
  omacnica prosowianka (średni poziom zwalczania)
 • Zalecana dawka
  0,3 l/ha
 • Termin stosowania BBCH
  51 – 61 od początku fazy rozwoju wiechy do fazy, gdy widoczne są pręciki w kłoskach środkowej części, a kolba wyłania się z pochwy liściowej

 • Zwalczane szkodniki
  chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
 • Zalecana dawka
  0,15 - 0,3
 • Termin stosowania BBCH
  chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek: od początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy pąkowania (BBCH 20-59) słodyszek rzepakowy: od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania (BBCH 50-59) chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik: od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71)

 • Zwalczane szkodniki
  pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka, wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec
 • Zalecana dawka
  0,3
 • Termin stosowania BBCH
  pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka: od fazy, gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do fazy rozwiniętego czwartego liścia właściwego (BBCH 10-14) wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec: od fazy początku wydłużania się pędu do fazy początku kwitnienia (BBCH 30-61)

 • Zwalczane szkodniki
  pchełka chmielowa, omacnica prosowianka, mszyca konopna i inne gatunki mszyc, wciornastki
 • Zalecana dawka
  pchełka chmielowa, 0,2 - 0,3 omacnica prosowianka, mszyca konopna i inne gatunki mszyc, wciornastki 0,3
 • Termin stosowania BBCH
  pchełka chmielowa: liścienie są już całkowicie rozwinięte i pojawia się pierwsza para liści do fazy, gdy rozwinięta jest czwarta para liści (BBCH 11-14) omacnica prosowianka: środek zastosować w okresie wylęgu larw omacnicy zgodnie z sygnalizacją (czerwiec) mszyca konopna i inne gatunki mszyc, wciornastki: od fazy, gdy pęd główny osiąga 90% ostatecznej długości do fazy końca pąkowania (BBCH 39-59)

 • Zwalczane szkodniki
  oprzędziki, zmienik lucernowiec, mszyce
 • Zalecana dawka
  oprzędziki: 0,2 - 0,3 zmienik lucernowiec, mszyce: 0,3
 • Termin stosowania BBCH
  oprzędziki: od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na 9. węźle (BBCH 11-19) zmienik lucernowiec, mszyce: od fazy początku kwitnienia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 61-65)

 • Zwalczane szkodniki
  pryszczarek makówkowiak, chowacz makówkowiec
 • Zalecana dawka
  0,15
 • Termin stosowania BBCH
  od początku fazy rozwoju owoców i nasion do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71-89)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, zmieniki
 • Zalecana dawka
  0,25
 • Termin stosowania BBCH
  od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy pełni kwitnienia (BBCH 10-65)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, zmieniki
 • Zalecana dawka
  0,2 - 0,3
 • Termin stosowania BBCH
  kukurydza, sorgo - od początku fazy rozwoju wiechy do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 51-75); proso - od fazy, gdy szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy liścia flagowego do fazy dojrzałości średnio mlecznej (BBCH 51-75)

 • Zwalczane szkodniki
  zmieniki
 • Zalecana dawka
  0,2 - 0,3
 • Termin stosowania BBCH
  od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy gdy otwarty jest pierwszy kwiat na pędzie trzeciego rzędu (BBCH 50-65)

 • Zwalczane szkodniki
  żółwinek zbożowy, skrzypionka zbożowa
 • Zalecana dawka
  0,2
 • Termin stosowania BBCH
  żółwinek zbożowy: od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59) skrzypionka zbożowa: od fazy widocznego, ale jeszcze nie rozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia (BBCH 37-65)

 • Zwalczane szkodniki
  żółwinek zbożowy
 • Zalecana dawka
  0,2
 • Termin stosowania BBCH
  od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59)

 • Zwalczane szkodniki
  mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki
 • Zalecana dawka
  0,3 (stosowanie środka przy użyciu opryskiwacza plecakowego - stężenie cieczy użytkowej 0,04% - np. 4 ml środka na 10 litrów wody)
 • Termin stosowania BBCH
  od początkowej fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 20-89)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, owocówka jabłkóweczka, toczyk gruszowiaczek, owocnica jabłkowa, pryszczarek jabłoniak,ogrodnica niszczylistka
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  mszyce: od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87) owocówka jabłkóweczka: od fazy końca kwitnienia do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm - faza T (BBCH 69-74) toczyk gruszowiaczek: od fazy różowego pąka do fazy końca kwitnienia(BBCH 57-69) owocnica jabłkowa w fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69) pryszczarek jabłoniak,ogrodnica niszczylistka: od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początkowej fazy opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, owocówka jabłkóweczka, śluzownica ciemna, kwieciak gruszowiec, pryszczarek gruszowiec, miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  mszyce: od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87) owocówka jabłkóweczka: od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 71-74) śluzownica ciemna: gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 71-74) kwieciak gruszowiec: od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 71-87) pryszczarek gruszowiec: od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59) miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta : w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79) od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 51-71)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, owocówka jabłkóweczka
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  mszyce: od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87) owocówka jabłkóweczka : od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 71-74)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście licinek tarninaczek kwieciak pestkowiec
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście: od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 51-65) licinek tarninaczek: od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59) kwieciak pestkowiec: od początku fazy białego pąka do pełni fazy kwitnienia (BBCH 57-65)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 51-65)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  mszyce: od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87) owocnice śliwowe: pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 69-87) owocówka śliwkóweczka: od początkowej fazy rozwoju owoców do początku ich dojrzewania (BBCH 71-81) misecznik śliwowy: od fazy zielonego pąka do fazy, gdy większość kwiatków z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 55-59) zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście: od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)

 • Zwalczane szkodniki
  zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście, misecznik śliwowy, słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  od początku fazy rozwoju kwiatostanów do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  od początku fazy rozwoju kwiatostanów do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65)

 • Zwalczane szkodniki
  wciornastek tytoniowiec, mszyce
 • Zalecana dawka
  0,125 - 0,25
 • Termin stosowania BBCH
  od początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do fazy pierwszego liścia do fazy, gdy 50% torebek nasiennych jest brązowych (BBCH 40-85)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarek wierzbiowiak brzeżkowiak
 • Zalecana dawka
  0,125
 • Termin stosowania BBCH
  od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69)

 • Zwalczane szkodniki
  mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec
 • Zalecana dawka
  0,2
 • Termin stosowania BBCH
  od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69)
SKUTECZNY
Niezawodnie chroni plantacje w okresie wegetacyjnym
UNIWERSALNY
Szeroka rejestracja w ponad 40 uprawach
TOTALNY
Zwalcza szkodniki w różnych stadiach rozwojowych
Forma użytkowa
SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd 200 g/l (17,06%)
Mechanizm działania wg IRAC:
związek z grupy neonikotynoidów - grupa 4A
Sposób działania
Kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
  Uprawa    Zwalczane szkodniki   Zalecana dawka   

      Termin stosowania BBCH 

  Rzepak ozimny

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

  0,2 - 0,3 l/ha

30 – 59

od fazy ruszenia wegetacji wiosennej do końca fazy pąkowania

słodyszek rzepakowy

0,15 - 0,3 l/ha

50 – 59

od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

59 – 71

od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość

Kukurydza 

omacnica prosowianka (średni poziom zwalczania)

0,3 l/ha

51 – 61

od początku fazy rozwoju wiechy do fazy, gdy widoczne są pręciki w kłoskach środkowej części, a kolba wyłania się z pochwy liściowej

Uprawy i zastosowania małoobszarowe

rzepak jary, rzepik ozimy, gorczyca: biała, czarna, sarepska

chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek

0,15 - 0,3

od początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy pąkowania
(BBCH 20-59)

słodyszek rzepakowy

od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania (BBCH 50-59)

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71)

len zwyczajny
(uprawiany na włókno i na nasiona)

pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka

0,3

od fazy, gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do fazy rozwiniętego czwartego liścia właściwego (BBCH 10-14)

wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec

od fazy początku wydłużania się pędu do fazy początku kwitnienia (BBCH 30-61)

konopie siewne
(uprawa przeznaczona na produkcję włókien i nasion)

pchełka chmielowa

0,2 - 0,3

liścienie są już całkowicie rozwinięte i pojawia się pierwsza para liści do fazy, gdy rozwinięta jest czwarta para liści (BBCH 11-14)

omacnica prosowianka

0,3

środek zastosować w okresie wylęgu larw omacnicy zgodnie z sygnalizacją (czerwiec)

mszyca konopna i inne gatunki mszyc, wciornastki

od fazy, gdy pęd główny osiąga 90% ostatecznej długości do fazy końca pąkowania (BBCH 39-59)

soja
(wyłącznie w uprawie na nasiona)

oprzędziki

0,2 - 0,3

od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na 9. węźle (BBCH 11-19)

zmienik lucernowiec, mszyce

0,3

od fazy początku kwitnienia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 61-65)

mak lekarski
(wyłącznie w uprawie na nasiona)

pryszczarek makówkowiak, chowacz makówkowiec

0,15

od początku fazy rozwoju owoców i nasion do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71-89)

słonecznik zwyczajny
(wyłącznie w uprawie na nasiona)

mszyce, zmieniki

0,25

od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy pełni kwitnienia (BBCH 10-65)

kukurydza pękająca,
sorgo zwisłe,
proso zwyczajne

mszyce, zmieniki

0,2 - 0,3

kukurydza, sorgo - od początku fazy rozwoju wiechy do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 51-75);
proso - od fazy, gdy szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy liścia flagowego do fazy dojrzałości średnio mlecznej (BBCH 51-75)

dynia zwyczajna
(wyłącznie w uprawie na nasiona)

zmieniki

0,2 - 0,3

od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy gdy otwarty jest pierwszy kwiat na pędzie trzeciego rzędu (BBCH 50-65)

żyto jare,
pszenica twarda,
pszenica orkisz,
pszenica samopsza,
pszenica płaskurka

żółwinek zbożowy

0,2

od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59)

skrzypionka zbożowa

od fazy widocznego, ale jeszcze nie rozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia (BBCH 37-65)

pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime

żółwinek zbożowy

0,2

od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59)

pomidor,
oberżyna (syn. bakłażan),
papryka (w uprawie szklarniowej)

(w przypadku wymienionych zastosowań, środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)

mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki

0,3
(stosowanie środka przy użyciu opryskiwacza plecakowego - stężenie cieczy użytkowej 0,04% - np. 4 ml środka na 10 litrów wody)

od początkowej fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców
(BBCH 20-89)

jabłoń płonka
(syn. dzika)

mszyce

0,125

od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)

owocówka jabłkóweczka

od fazy końca kwitnienia do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm - faza T (BBCH 69-74)

toczyk gruszowiaczek

od fazy różowego pąka do fazy końca kwitnienia
(BBCH 57-69)

owocnica jabłkowa

w fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69)

pryszczarek jabłoniak,
ogrodnica niszczylistka

od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początkowej fazy opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73)

grusza,
grusza azjatycka

mszyce

0,125

od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)

owocówka jabłkóweczka

od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 71-74)

śluzownica ciemna

od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 71-87)

kwieciak gruszowiec

od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)

pryszczarek gruszowiec

w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79)

miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta

od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 51-71)

pigwa pospolita,
nieszpułka  zwyczajna

mszyce

0,125

od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)

owocówka jabłkóweczka

od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 71-74)

wiśnia,
czereśnia

mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście

0,125

od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 51-65)

licinek tarninaczek

od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)

kwieciak pestkowiec

od początku fazy białego pąka do pełni fazy kwitnienia (BBCH 57-65)

brzoskwinia,
nektarynka,
morela

mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście

0,125

od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 51-65)

śliwa

mszyce

0,125

od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)

owocnice śliwowe

pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 69-87)

owocówka śliwkóweczka

od początkowej fazy rozwoju owoców do początku ich dojrzewania (BBCH 71-81)

misecznik śliwowy

od fazy zielonego pąka do fazy, gdy większość kwiatków z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 55-59)

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście

od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)

leszczyna

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście, misecznik śliwowy, słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka

0,125

od początku fazy rozwoju kwiatostanów do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65)

orzech włoski

mszyce

0,125

od początku fazy rozwoju kwiatostanów do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65)

tytoń

wciornastek tytoniowiec, mszyce

0,125 - 0,25

od początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do fazy pierwszego liścia do fazy, gdy 50% torebek nasiennych jest brązowych (BBCH 40-85)

wierzba wiciowa (zw. wierzbą energetyczną),
wierzba purpurowa (syn. wiklina)

mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarek wierzbiowiak brzeżkowiak

0,125

od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69)

rośliny szkółkarskie ozdobne
oraz
rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych oraz drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach

mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec

0,2

od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69)

Zobacz także

Multimedia

#Leptosar 200 SL - nowy, skuteczny insektycyd
Wielka Loteria CIECH | Kup #Halvetic i wygraj Porsche Macan