EN

KONICZYNA POLNA

Dobrze zimuje i jest rośliną jednoroczną, jarą. Koniczyna polna szalenie rzadko spotykana jest w uprawach polowych. Występuje najczęściej na użytkach trwałych, na obszarach ruderalnych oraz na poboczach dróg. Odnotowano, że pogarsza smak paszy i powoduje jej niższe spożycie przez zwierzęta, może więc stanowić problem dla hodowców. Preferuje miejsca piaszczyste i suche, o niedużej zawartości azotu. Świetnie czuje się w glebie o kwaśnym odczynie. Przeciętna wysokość okazu waha się pomiędzy 5 a 30 centymetrów. Okres kwitnienia przypada na czas pomiędzy czerwcem a wrześniem, zwykle na glebie piaszczystej i gliniastej.

Koniczyna polna posiada trzy liście, co stanowi jej cechę charakterystyczną. Jeśli pojawia się wśród roślin uprawnych, należy wdrożyć środki zapobiegawcze, aby skutecznie zapobiec dalszej ekspansji. Oprysk z użyciem właściwie dobranych herbicydów zazwyczaj jest metodą efektywną i najczęściej stosowaną w rolnictwie.

Stosowanie Zwalczanie
Boiska, pola golfowe, trawniki Chwastox Trio 540 SL
Tereny ruderalne, nieużytki Agrosar 360 SL
Ścierniska Agrosar 360 SL
Pszenica ozima Chwastox  Nowy Trio 540 SL
Pszenżyto ozime Chwastox Nowy Trio 540 SL
Żyto Chwastox  Nowy Trio 540 SL
Jęczmień jary Chwastox Nowy Trio 540 SL
Owies Chwastox  Nowy Trio 540 SL

Stosowanie/Zwalczanie